Tarieven

Verloop van de behandeling

We starten met een intakegesprek.

Dit gesprek is bedoeld om inzicht te krijgen in je klacht en je leven. Het intakegesprek is ook een gesprek om erachter te komen of ‘het klikt’ tussen jou als cliënt en mij als therapeut. Dit is de basisvoorwaarde voor het slagen van de therapie.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Tijdens de sessies wordt aan de oorzaak van de klacht gewerkt. Met de daarbij verkregen inzichten c.q. bewustwording, kan men dingen leren verwerken, accepteren, loslaten en een plaats geven zodat er ruimte komt voor energie, voldoening en geluk.

Het aantal benodigde sessies is vooraf niet te bepalen, maar is afhankelijk van de problematiek. Als therapeut bied ik je een veilige omgeving waar gewerkt wordt met aandacht, openheid, respect en vertrouwen.

Afhankelijk van de hulpvraag maak ik gebruik van Hypnotherapie / Regressie / Inzichtgevende gesprekstherapie / NLP / EMDR / EFT.

Bij kinderen maak ik ook gebruik van Kids’Skills.

Tijdens het therapeutische proces evalueren we regelmatig.

De kosten

Per sessie van ongeveer een uur: € 80

 

Behandelingen dienen direct contant te worden voldaan na afloop van de sessies. Er is GEEN gelegenheid om gebruik te maken van een pinautomaat. De factuur wordt na de sessie direct meegegeven. Declaraties kun je bij de ziektekostenverzekeraar indienen.

Voor de cursus Parents’Skills gelden anderen tarieven.

Annulering

Afspraken die minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht. Na 24 uur worden de kosten, zonder aangetoonde dringende reden, voor de gereserveerde tijd voor het consult volledig in rekening gebracht.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Hypnotherapie wordt vaak door zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vergoed. Je dient een aanvullend pakket te hebben afgesloten. Gezien de grote diversiteit in categorieën en de bijbehorende verschillende vergoedingen, heb ik er voor gekozen om dit niet specifiek te vermelden. Zie hiervoor www.hypnotherapie.nl

Je kunt ook contact opnemen met je eigen zorgverzekeraar. Vermeld dat het om een therapeut gaat die lid is van beroepsvereniging NBVH en de SRBAG.
Ook zou je, indien je probleem werk gerelateerd is, je werkgever kunnen vragen of je voor een vergoeding in aanmerking komt.