Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)

Zo’n 500.000 mensen in Nederland hebben last van het Prikkelbare Darm Syndroom. Bent u één van hen? En heeft u vaak buikpijn, een opgeblazen gevoel, obstipatie en/of diarree? Deze klachten hebben vaak veel invloed op verschillende gebieden in uw dagelijks leven: gezin, werk en vrije tijd. Wilt u hier verandering in aanbrengen en weer normaal kunnen functioneren?

‘Darmmanagement bij PDS’ biedt uitkomst. Met dit behandelprogramma leert u uw klachten aan te pakken en weer een normaal leven te leiden.

Darmmanagement bij PDS

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), ook wel bekend als spastische darm, is een veel voorkomende kwaal. De belangrijkste verschijnselen zijn buikpijn, in combinatie met diarree of verstopping, of een afwisseling daarvan. Daarnaast komen tal van andere klachten voor zoals: winderigheid, opboeren, opgeblazen gevoel in de buik en lusteloosheid.

Het maag-darm kanaal is een uiterst gevoelig orgaan. Gevoelig voor prikkels zoals voedsel, maar ook voor spanning en emoties. Iedereen heeft wel eens buikpijn of diarree gehad vlak voor een spannende gebeurtenis, zoals een examen. Mensen met prikkelbare darmen hebben een overgevoelig maag-darm kanaal. Bij inwendig onderzoek worden er echter geen afwijkingen gevonden.

Bij het ontstaan en voortduren van de klachten spelen meerdere factoren een rol. Zoals een familiare aanleg, bepaalde dieetfactoren, een doorgemaakte buikgriep, sommige karaktereigenschappen en stress in de thuissituatie of op het werk.

Medicijnen en dieetadviezen helpen vaak onvoldoende. “U moet er maar mee leren leven,” is soms het devies.

Effectieve behandeling met hypnotherapie
Uit wetenschappelijk onderzoek sinds 1980 en in de praktijk blijkt dat behandeling met hypnotherapie bij PDS wél helpt. Het behandelprogramma  ‘Darm Management bij PDS’,  gebaseerd op hypnotherapie, wordt sinds 1996 met succes in Nederland toegepast.

De meeste mensen ervaren door de behandeling een sterke vermindering van de klachten of ze verdwijnen helemaal.

Voor wie?

Volwassenen.  U komt voor het darmmanagementprogramma in aanmerking wanneer uw huisarts of specialist de diagnose PDS op schrift heeft gesteld. (Dit om organische afwijkingen aan de darm uit te sluiten). De verklaring  dient niet ouder dan 3 maanden te zijn. Gebruik van medicatie staat de behandeling niet in de weg.

Kinderen en jongeren.  Er is een speciaal op kinderen afgestemd behandelprogramma: ‘Darmmanagement voor kinderen met buikpijn’. Dit programma is bedoeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Ook voor deze behandeling is een schriftelijke diagnose van een huisarts of specialist nodig.

Wat kunt u voor resultaat verwachten?

Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk blijkt hypnotherapie een effectieve behandelmethode bij PDS-klachten. Sommige mensen ervaren al na een paar sessies verbetering terwijl anderen er langer over doen. Uit onderzoek van dr. Peter J. Whorwell blijkt dat 75 tot 80% van de PDS-patiënten positief reageert op behandeling met hypnotherapie. Vervolgonderzoek laat zien dat de verbetering doorzet, zelfs nadat de behandeling is afgerond. Na afronding van de behandeling kunt u, na een periode van bijvoorbeeld een half jaar, terugkomen voor een nazorgconsult om het behandelresultaat te ondersteunen of ‘op te frissen’.

 

Darmmanagement bij PDS; hypnotherapie bij prikkelbare darmen.

In de therapie leert u trance of hypnose te benutten om uw klachten aan te pakken. U krijgt oefeningen waarbij u zich bijvoorbeeld een pijnlijke buik voorstelt als een warme, zachte buik, terwijl u heel ontspannen bent. Deze gedachtebeelden hebben invloed op de darmwerking. Veel mensen herkennen dit principe uit het volgende voorbeeld: als je alleen maar dénkt aan je lievelingsgerecht, loopt het water al in je mond. Het gedachtebeeld is voldoende om, in dit geval, uw speekselklierorgaan aan het werk te zetten. Dit vermogen om het lichaam te beïnvloeden met gedachtebeelden is in hypnose nog vele malen groter.

Omgekeerd weten we ook hoe negatieve gedachten en emoties ons lichaam beïnvloeden. Bijna iedereen kent wel een aanval van diarree vlak voor een spannende gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een examen. Tijdens de therapie leert u verschillende ademhalings- en ontspanningsoefeningen die bijdragen aan algehele ontspanning en ontspanning in uw buikgebied. Bovendien leert u anders met stressvolle situaties om te gaan. Hierdoor zal uw dikke darm minder prikkels te verwerken krijgen, waardoor verkramping en pijn afnemen.

Het behandelprogramma.

De behandeling is gericht op:

  • lichamelijk herstel van de klachten; pijnvermindering en herstel van de stoelgang
  • het vergroten van stressbestendigheid en zelfvertrouwen

Het programma bestaat uit een intakegesprek en zes tot dertien vervolgconsulten. Tijdens de intake verzamelt de therapeut informatie over uw beleving van de klacht en over wat u wilt bereiken. Binnen het Darmmanagementprogramma bestaat ruimte voor uw individuele doelen. Om het effect van de behandeling optimaal te laten zijn, krijgt u oefeningen mee naar huis. Uw actieve betrokkenheid is tijdens het gehele programma belangrijk.

 

Informatie voor verwijzers.

Criteria voor behandeling ‘Darmmanagement voor kinderen met buikpijn’:

  • Leeftijd tussen de 6 en 18 jaar
  • Voldoen aan de Rome III criteria voor functionele buikpijn of het prikkelbare darmsyndroom

Contra-indicatie :

  • Meervoudige problematiek*
  • Slecht begrip van de Nederlandse taal
  • Mentale retardatie