Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen

‘Kids’ Skills’ is een simpele en speelse methode voor kinderen om hun problemen te overwinnen. Deze methode verovert op dit moment stormenderhand de wereld en is inmiddels in 12 talen verschenen.

Kids’ Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waar jonge kinderen (basisschoolleeftijd) mee worden geconfronteerd. Centraal binnen Kids Skills staat de grondgedachte: “Verleg de aandacht naar het aanleren van een vaardigheid, waardoor het probleem vanzelf wordt opgelost”. Bijna alles kan als vaardigheid ontwikkeld worden.

Voorbeelden van problemen die omgezet kunnen worden in vaardigheden zijn: broek/bedplassen, concentratieproblemen, leren fietsen, naar bed gaan en in bed blijven liggen, druk gedrag, faalangst, onhandelbaar en onaangepast gedrag, opruimen, faalangst, veters leren strikken etc.

De methode Kids’ Skills bestaat uit vijftien praktische stappen waarin de vaardigheden worden aangeleerd met behulp van oplossingsgericht coachen. De methode nodigt het kind uit om actief mee te werken aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken naar oplossingen. Hierbij kunnen ook de ouders en directe naasten (opa’s, oma’s, tantes, ooms etc.) op verzoek van het kind worden betrokken. Er ontstaat zo een dynamische, speelse samenwerking tussen kind en ouders/verzorgers.

Kinderen vinden ‘Kids’ Skills’ leuk, omdat de probleemfocus wegvalt en ze positief worden bevestigd!

Kids’ Skills heeft een verfrissende kijk op omgaan met problemen. Kinderen en hun ouders hoeven zich daarbij niet schuldig te voelen over de problemen. Dat vergemakkelijkt de samenwerking en geeft bovendien veel meer energie om aan de oplossing te werken.

Kids’ Skills nodigt het kind uit tot actief samenwerken bij het ontwikkelen van vaardigheden en het zoeken van oplossingen. Dit versterkt het zelfvertrouwen, vooral wanneer al vroeg in het proces de eerste successen worden bereikt. Elk succes, hoe klein ook, nodigt nieuwe successen uit.

Ervaring leert dat ouders die te horen krijgen welke vaardigheid hun kind gaat leren en actief betrokken worden in dit proces, dit als zeer positief ervaren.

Kids’ Skills is gericht op samenwerking, het verstevigt het contact in de driehoek ouder-kind-leerkracht, ouder-kind-vriendjes, ouder-kind-omgeving.

Kids’ Skills is ontwikkeld door de Finse psychiater dr. Ben Furman.

Ik heb mijn opleiding voor het werken met Kids’ Skills gevolgd bij BrandNewWay, dat als enig gecertificeerd Kids’ Skills Traininginstituut in Nederland zeer nauw samenwerkt met het Brief Therapy Institute van Ben Furman in Helsinki.