Kinderen met buikpijn

Chronische buikpijn bij kinderen
Ongeveer 5 tot 10% van de kinderen in Nederland heeft last van chronische buikpijn. Ook wel in combinatie met harde of juist heel zachte ontlasting. Een hele vervelende aandoening die vaak veel invloed heeft op allerlei aspecten van het dagelijks leven zoals: stemming, schoolgaan en omgang met andere kinderen.

Bij de meeste kinderen worden er, na onderzoek door de huisarts of kinderarts, geen afwijkingen in de darmen gevonden. We spreken dan van “functionele buikpijn” of van “prikkelbaar darm syndroom“. Bij kinderen met prikkelbare darmen reageren de darmen overgevoelig op allerlei gewone prikkels zoals voedsel, spanning en emoties.

Bij het ontstaan en voortduren van de klachten spelen meerdere factoren een rol. Zoals een familiaire aanleg, bepaalde dieetfactoren, een doorgemaakte buikgriep, sommige karaktereigenschappen en stress in de thuissituatie of op school.

Medicijnen of voedingsadviezen helpen uw kind vaak niet, of onvoldoende. Als ouders krijgt u  vaak het advies dat uw kind er maar mee moet leren leven.

Effectieve behandeling met hypnotherapie 
Al langer is voor volwassenen met PDS in Nederland een effectieve behandeling met hypnotherapie beschikbaar. Uit recent onderzoek van de kinderartsen M. Benninga en A. Vlieger, in samenwerking met hypnotherapeut C. Frankenhuis, blijkt dat hypnotherapie ook bij kinderen met prikkelbare darmen zeer effectief is. Vervolgonderzoek (2012) toont aan dat 70 tot 80% van de kinderen ook op lange termijn pijnvrij is.

Hypnose en Hypnotherapie

Bij hypnose en hypnotherapie wordt door sommige ouders en kinderen gedacht aan een enge man met donkere ogen, die met een heen en weer zwaaiend horloge, je in een soort diepe slaap brengt. Daarin zou je alles doen wat de hypnotiseur je vertelt te doen. Dit is echter ‘televisiehypnose’ en heeft niets te maken met hypnose zoals dat gebruikt wordt in de medische wereld. Hypnose of trance is een alledaags verschijnsel dat je het beste kunt vergelijken met dagdromen. En daar zijn kinderen heel goed in! Je bent dan heel geconcentreerd en tegelijkertijd diep ontspannen.

Samen met de therapeut doet uw kind allerlei verbeeldingsoefeningen. Zo kan het zich bijvoorbeeld een pijnlijke buik voorstellen als een warme, zachte buik, terwijl het heel ontspannen is. Deze gedachtebeelden hebben invloed op de darmwerking. Veel mensen herkennen dit principe uit het volgende voorbeeld: als je alleen maar denkt aan je lievelingsgerecht, loopt het water al in je mond. Het gedachtebeeld is voldoende om, in dit geval, je speekselklierorgaan aan het werk te zetten. Dit vermogen om het lichaam te beïnvloeden met gedachtebeelden is in hypnose nog vele malen groter. Daarnaast leert uw kind verschillende ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Alle oefeningen zijn er op gericht om de overgevoeligheid van de buik te verminderen.

Het behandelprogramma.

Het programma ‘Darmmanagement voor kinderen met buikpijn’ bestaat uit een intakegesprek met de ouders en het kind. In dit gesprek vraagt de therapeut naar de buikpijngeschiedenis van uw kind en geeft uitleg over de behandeling. De behandeling bestaat uit zes consulten in een periode van drie maanden. Uw kind wordt aangemoedigd de oefeningen ook thuis te doen, opdat het resultaat van de behandeling optimaal is. Onze ervaring is dat kinderen dat meestal met veel plezier doen, omdat ze het leuke oefeningen vinden en ervaren dat ze steeds meer regie over hun eigen buik krijgen.

Voor wie?

‘Darmmanagement voor kinderen met buikpijn’  is bedoeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Om voor deze behandeling in aanmerking te komen, is een schriftelijke diagnose van een huisarts of specialist nodig. Wanneer sprake is van meervoudige problematiek en naast de chronische buikpijn, psychische of sociale problemen worden geconstateerd die om behandeling vragen, wordt u met uw kind doorverwezen naar een kindertherapeut.

Informatie voor verwijzers.

Criteria voor behandeling ‘Darmmanagement voor kinderen met buikpijn”.

  • Leeftijd tussen de 6 en 18 jaar
  • Voldoen aan de Rome III criteria voor ofwel functionele buikpijn ofwel prikkelbaar darm syndroom

Contra-indicaties

  • Meervoudige problematiek*
  • Slecht begrip van de Nederlandse taal
  • Mentale retardatie